Platová diskriminace žen: Realita nebo jen nafouknutá bublina?

Diskriminace na základě pohlaví

V úterý (11.12.2007) běžel na ČT24 v pořadu Před půlnocí rozhovor s europoslankyní za KSČM Věrou Flasarovou. Celý pořad se točil kolem ústředního tématu Ženy a jejich práva.

„Postavení žen a mužů v české společnosti – je nebo není stejné? Podle Gender Studies mají ženy těžší přístup k zaměstnání, hůře se dostávají do řídících pozic, existují platové rozdíly, a to i na stejných pozicích ve stejných firmách. A koneckonců ČR jako jedna z mála členských zemí EU stále nemá přijatý antidiskriminační zákon. Jaké máme tedy v této oblasti postavení v rámci EU? Nejen o tom bude hovořit host úterního pořadu Před půlnocí, europoslankyně za KSČM Věra Flasarová, která je členkou Výboru pro práva žen a rovné příležitosti Evropského parlamentu.“ (zdroj: ČT24: Před půlnocí: Ženy a jejich práva)

Nevím, s některými věcmi nemohu nesouhlasit, ale jinak mi celá tato debata vyzněla tak nějak „uměle“; mimochodem stejně jako řada jiných věcí kolem gender. Nemohu si pomoci. Ano, ženy i muži by měli mít a musí mít ve společnosti rovné příležitosti; také mě štve diskriminace – stav, kdy člověk není posuzován podle svých kvalit, ale podle zažitých předsudků či příslušnosti k nějaké skupině. Ale nemohu se zbavit dojmu, že kolem toho fenoménu se nabalilo tolik zbytečných věcí a spousta ideologického balastu; a nepíši to jen proto, že jsem muž. Je tolik věcí, ke kterým se musí citlivě přistupovat – zavést/nezavést kvóty? Přistoupit na pozitivní diskriminaci? A znovu: nepíši to „jen“ proto, že jsem muž.

Jak vážným tématem je platová diskriminace žen?

V rámci Podnikatelské etiky (vyučované na VŠE Praha) se studenty vždy zabrousíme do oblasti platové diskriminace žen. Existuje v České republice? Neexistuje? Je rozdílnost v platech nějak rozumně zdůvodnitelná nebo jde opravdu jen o čistou diskriminaci na základě pohlaví? Pokud taková diskriminace existuje, pak v jaké míře a jak se k ní postavit? Jak ji řešit? Jaké jsou rozdíly v diskriminaci podle pohlaví v různých částech Evropy a světa? To jsou základní otázky, o kterých se snažíme společně diskutovat. Informace o rozdělení příjmů může dnes už člověk najít na více místech. Osobně doporučuji například tyto:

Analýza mezd – včetně základní analýzy 4.8 Mzdy podle pohlaví

Průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2000 – 2006 v třídění podle hlavních tříd KZAM a pohlaví zaměstnanců

Průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2000 – 2006 v třídění podle vzdělání a pohlaví zaměstnanců

Průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2000 – 2006 v třídění podle věku a pohlaví zaměstnanců

Průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2000 - 2006 v třídění podle hlavních tříd KZAM a pohlaví zaměstnanců

O víkendu jsem si pročítal pár zajímavých textů kolem platové diskriminace žen. Mezi jinými i ten ve Finančních novinách: Jsou ženy platově diskriminovány? Zaujal mě v něm výzkum, který na podzim letošního roku publikoval Oleksandr Stupnytskyy. Ve výzkumu Struktura rozdílů ve výdělcích mužů a žen v managementu došel k zajímavým výsledkům.

„… dostáváme se na výdělkový rozdíl 17 procent v podnikatelské sféře a tři procenta v nepodnikatelské. Tuto část charakterizuje Stupnytskyy jako nevysvětlitelnou. Platová diskriminace žen tedy existuje a je výrazně vyšší v podnikatelské sféře. Jinak se vyskytuje uvnitř odvětví i mezi nimi, přičemž největší je v obchodě, ubytování a finančním zprostředkování. Stejně tak najdeme diskriminaci v jednotlivých firmách i mezi firmami navzájem. Časové srovnání ukázalo, že nevysvětlitelný výdělkový rozdíl byl v letech 2000 a 2005 zhruba stejný, změnila se však jeho struktura. K nárůstu došlo v malých firmách, na vyšších úrovních řízení a v odvětvích ubytování a stravování, k poklesu naopak v odvětvích zemědělství, stavebnictví, doprava, nemovitosti a podnikatelské činnosti.“ (zdroj: Finanční noviny: Jsou ženy platově diskriminovány?)

Je to poprvé, co vidím nějaká exaktnější data o platové diskriminaci žen, resp. o té části rozdílu v platech mezi muži a ženami, která by odpovídala diskriminaci podle pohlaví. Nemůžeme prostě a jednoduše vycházet z pouhých dat Českého statistického úřadu (viz výše), ale je třeba tato data očistit o vysvětlitelné a zdůvodnitelné rozdíly. To, co následně zbyde, je možné nazvat nevysvětlitelným platovým rozdílem – platovou diskriminací. Zajímavé studie.

Rozložení výdělkového rozdílu v managementu v procentech

Jak se díváte na platovou diskriminaci vy? Jsou rozdíly v platech opodstatněné? Má muž na stejné pozici dostávat vyšší plat než žena? Rád uslyším Váš názor.

Sexismus: Je 20 vteřin opravdu diskriminujících?

Káva v kavárně

Na blogu o podnikatelské etice Chrise MacDonalda před nedávnem vyšel článek s výmluvným názvem: Sexism in Coffee Shops (Sexismus v restauracích). Chris MacDonald se v něm zabývá nedávno vydanou studií Ladies First? A Field Study of Discrimination in Coffee Shops (.pdf 372 KB), kterou vypracovala Caitlin Knowles Myers a její kolegové Marcus Bellows, Hiba Fakhoury, Douglas Hale, Alexander Hall a Kaitlin Ofman.

O co v této studii jde? Caitlin Knowles Myers se ve svém terénním výzkumu snažila zjistit, zda dochází k diskriminaci ve vztahu obchodník a klient. Konkrétně zjišťovala rozdílnost v přístupu obsluhy při objednávání kávy v restauracích (coffee shops). Závěry studie poukazují na to, že ve zkoumaném vzorku (8 restaurací v Bostonu) byly objeveny diskriminační prvky při tom, jak rychle jsou obsluhovány různé skupiny zákazníků. Šlo o to, že:

Muži dostávají svou kávu o 20 vteřin dříve než ženy. Lidé s černou pletí pak čekají déle než ti s bílou, mladí čekají déle než starší lidé, a nehezcí déle než pěkní lidé.“ (Zdroj: Slate.com: Waiting for Good Joe)

Úsměvné? Na můj vkus ano. Celé to pak podtrhuje fakt, že celá studie byla s největší pravděpodobností myšlena smrtelně vážně; nikoliv jako pouhý výzkumný žert. O to více mě pak zarazil Chris MacDonald, který byl schopen se nad celou studií seriózně zamyslet a vyvodit z ní patřičné důsledky. Asi bych měl držet basu, minimálně pak pusu. Ale nedá mi to. Celý výzkum mi nakonec vyznívá spíše jako výsměch a komedie, než jako něco, co má poukázat na skutečnou a závažnou problematiku sexismu, tj. diskriminaci podle pohlaví. Bohužel.

A jaký je Váš názor? Je 20 vteřin nepřiměřeným a trestuhodným časem? Jaké jsou podle Vás závažnější problémy v oblasti diskriminace podle pohlaví?