Bezpečné hračky: Nová značka zařazená do programu Česká kvalita

Bezpečné hračky

V poslední době se stále častěji pozornost médií i spotřebitelů zaměřuje na kvalitu a bezpečnost hraček. Ne nadarmo, výrobky pro děti, které mají zcela specifický přístup k vyráběným produktům, vyžadují o to pečlivější volbu materiálů a dalších vlastností, které mohou zvýšit riziko úrazu či poškození zdraví. Přece jen: kolik dospělých spotřebitelů ožužlává své „hračky“ – telefonem počínaje a plazmou konče?

V době, kdy jsou stále častěji medializovány kauzy kolem nebezpečných hraček z Číny, situace kolem parazitování na značce CE či problémy s hračkami společnosti Mattel, se v českých médiích objevuje jedno z možných řešení – projekt Bezpečné hračky.

„Projekt „Bezpečné hračky“, přináší vhodné řešení pro výrobce a obchodníky, kteří mají zájem o skutečně pečlivé posouzení výrobku z hlediska všech možných rizik. Zakoupení výrobku, který je nositelem značky „Bezpečné hračky“ je pro konečného spotřebitele dobrou volbou a zárukou bezpečnosti garantovanou certifikací kompetentním pracovištěm. Trvalý dozor nad kvalitou a bezpečností výrobku po celou dobu jeho uvádění na trh poskytuje vysokou míru jistoty, že hračka nezpůsobí přechodné či trvalé poškození zdraví dítěte.“ (zdroj: Institut pro testování a certifikaci)

Certifikační systém Bezpečné hračky byl vytvořen Italským institutem pro bezpečnost hraček. V České republice (a potažmo ve střední Evropě) je implementován prostřednictvím zlínského Institutu pro testování a certifikaci, a.s.

Velkou výhodou značky „Bezpečné hračky“ je dlouhodobé testování kvality. Značka byla včera zařazena do programu Česká kvalita, který spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu. (zdroj: LN: Nové logo označí bezpečné hračky)

Zařazení do programu Česká kvalita má svůj smysl a váhu. Tento program jako jediný v ČR totiž „garantuje zákazníkům nezávislé ověření kvality výrobku či služby akreditovanou zkušebnou, průběžnou kontrolu dodržování kvality a kontrolu spokojenosti zákazníků“. (zdroj: BusinessInfo.cz: Nové značky v Programu Česká kvalita – Bezpečné hračky a Certifikované služby IT) V současné doběje součástí programu Česká kvalita bezmála 20 projektů; mezi jinými i Ekologicky šetrný výrobek či CZECH MADE.

Výrobky (tj. hračky definované Směrnicí Rady 88/378/EEC), které byly řádně otestovány, následně certifikovány značkou Bezpečné hračky a nadále je kontrolován jejich soulad s uděleným certifikátem, jsou označeny symbolem dětského kousátka:

Bezpečné hračky - značka

Věřme, že tato značka splní svůj účel, zpřehlední a zjednoduší zákazníkům výběr a v konečném důsledku povede k celkovému zlepšení na trhu hraček.

Co si o tomto certifikátu myslíte vy? Myslíte, že značka „Bezpečné hračky“ má svůj smysl a lidé na něj budou reagovat kladně? Koupili byste hračku s labelem „Bezpečné hračky“, i když bude (přiměřeně) dražší?