Deloitte Technology Fast 50 CE: Rostoucí význam lidského kapitálu

Lidský kapitál

Poradenská společnost Deloitte zveřejnila v těchto dnech výsledky svého žebříčku Technology Fast 50 pro Střední Evropu.

Každoroční sestavování žebříčku Technology Fast 50 je jednou z aktivit společnosti Deloitte, jak upozornit na rychle rostoucí začínající technologické firmy na globální i regionální úrovni a určit jejich nejzávažnější problémy a největší příležitosti. Místní firmy jsou do středoveropského programu zařazeny na základě průzkumu provedeného pobočkami společnosti Deloitte ve střední Evropě, který posuzuje roční obrat a podnikatelskou činnost společností v technologickém odvětví za poslední tři až pět let. (Zdroj: Deloitte.com)

V čem je však letos tato zpráva zajímavá? Máme minimálně dva důvody, proč se nad touto zprávou zamyslet.

17 zářezů pro Českou republiku
=======================
Za prvé tím, že v žebříčku nejrychleji rostoucích firem se objevilo hned 17 českých firem – 9 z oboru Software, 8 z oboru Internet. Mezi těmito firmami se objevily takové společnosti jako Internet Mall a.s., MITON cz, s.r.o., WDF – Web Design Factory, spol. s r.o. či SYMBIO Digital, s.r.o.

Tabulka - Deloitte Technology Fast 50 CE
(Převzato: iHNed.cz: Nejrychleji rostoucí firmou je opět Internet Mall)

Lidský kapitál – investice budoucnosti
============================
Ale pojďme k samotnému meritu věci. Druhým a závažnějším důvodem, proč bychom se o tento výzkum měli zajímat, je to, že ukazuje vzrůstající důležitost lidského kapitálu. Na otázku, co firmy považují za největší problém v podnikání se na prvním příčce objevilo: hledání, přijímání a udržení kvalifikovaných zaměstnanců. Oproti minulému roku tedy došlo k vzrůstu důležitosti tohoto pilíře úspěšného podnikání a k jeho zabydlení se na 1. místě. Podobně inspirativní je i výsledek otázky: Který faktor přispěl nejvíce k růstu Vaší společnosti. Na prvním místě se umístila odpověď: vysoce kvalifikovaní zaměstnanci.

Deloitte Technology Fast 50 CE - graf
(Převzato: Fast50CE.com)

Co se z výsledků Deloitte Fast Technology 50 pro Střední Evropu dozvídáme? Žebříček ukazuje narůstající význam člověka jako „tvůrce“ ekonomického zisku podniku. Kvalita zaměstnanců a investování do kvalitní podnikové kultury a prostředí se tak v současnosti stává stále důležitější konkurenční výhodou. A nemusí zde být pouze řeč o erudovanosti jednotlivých pracovníků. S nárůstem vlivu lidského kapitálu (oproti minulosti) vzrůstá důležitost jejich „sociální a etické gramotnosti“, tj. schopnost spolupracovat s druhými či řešit adekvátním a férovým způsobem problémy, do kterých se pracovník dostane. Samozřejmě nelze výsledky tohoto výzkumu paušalizovat na všechna průmyslová odvětví; pouze se ukazuje, že především s expanzí sféry služeb vzrůstá relevance kvality lidského kapitálu.

O to více se tak ukazuje logickým nákres (viz níže), který se v roce 2004 objevil v publikaci **Business Ethics: A Manual for Managing a Responsible Business Enterprise in Emerging Market Economies**: Zaváděním etických principů usilujeme o kultivaci podnikatelského prostředí (ať již uvnitř nebo vně podniku) a tím udržujeme či rozvíjíme důležité hodnoty, které podporují fungování a rozvoj námi sledovaného systému. Mezi tyto hodnoty patří například důvěra, která snižuje transakční náklady a rozšiřuje možnosti podnikání. Zlepšením důvěry a dalších klíčových hodnot zvyšujeme sociální kapitál našeho podniku či celého systému; řečeno slovy Amitaie Etzioniho: „Normativní hodnoty nejsou pouhými principy, vůči nimž lidé vyjadřují svou vázanost. Mají specifické důsledky v chování lidí.“ (Etzioni, A., 1995:175) Tímto v konečném důsledku podporujeme hospodářskou prospěšnost celého našeho počínání. Hospodářská prospěšnost může být dvojího druhu – snižováním transakčních nákladů či zvyšováním svých výnosů.

Vztah mezi podnikatelskou etikou, hodnotami, důvěrou a ekonomickou prospěšností
(Zdroj: Business Ethics: A Manual for Managing a Responsible Business Enterprise in Emerging Market Economies. Washington, D.C. U.S. Department of Commerce, International Trade Administration 2004.)

Insider trading: Sofistikovaná zlodějina pod taktovkou bílých límečků

Insider trading

Dnes se v médiích objevila hned dvakrát hlasitější zmínka o insider tradingu, tedy o zneužívání interních firemních informací k osobnímu prospěchu. Termín „insider trading“ možná zní vznešeně a sofistikovaně, ale řekněme si to na rovinu: je to stejná prasárna jako jakákoliv jiná krádež. Stejná – ne-li horší – než běžné čorky obskurních týpků v odrbaných koženkových bundách načichlých zvratky a dýmem zakouřených pajzlů. Skrytější forma, ale o to rafinovanější. A to, že to nazveme cizím termínem na tom nic nemění.

Snad jen drobné vysvětlení k termínu insider trading. Ve zkratce: jde o zneužití interních (v té chvíli neveřejných) informací k osobnímu prospěchu. Můžeme si k tomu dopomoci samotným vysvětlením manažera ČEZu – Alana Svobody. Ve svém prohlášení mimo jiné píše:

„Aby byl spáchán přestupek nebo dokonce trestný čin, je třeba prokázat minimálně: a) že dotyčná osoba předmětnou informací disponovala dříve než trh, b) že ji úmyslně zneužila ve svůj prospěch a c) že předmětná informace byla kurzotvornou, tj. že její zveřejnění mělo významný vliv na kurz cenného papíru, protože byla pro trh překvapivou a zároveň podstatnou.“ (Zdroj: Alan Svoboda na iPOINT.cz)

Nerad bych vynášel předčasné soudy. V obou dvou případech nejde o přiklepnuté a potvrzené případy tohoto deliktu. Jde o předpoklad, že k tomuto činu došlo. Zatím se pohybujeme stále v rovině trestních oznámení.

Alan Svoboda a jeho peripetie s akciemi ČEZu

Dle iHNed.cz dnes žalobci „… předali soudu případ manažera elektrárenské společnosti ČEZ Alana Svobody. Chtějí, aby se před trestním senátem zpovídal ze zneužívání informací v obchodním styku. Svobodovi hrozí v souvislosti s obviněním dva roky až osm let vězení.“ Případ Alana Svobody už se táhne nějaký ten pátek, resp. od jara roku 2005. Tehdy si měl přijít během relativně krátké doby na bratru nějakých 1,6 miliónů Kč. Že je to málo ve srovnání s jinými levárnami? Ale o to tu teď vůbec nejde.

Na serveru iPOINT.cz se objevilo prohlášení Alana Svobody, kterým vysvětluje celou situaci; a dokazuje, že k zneužití interních informací nemohlo prostě dojít. Přečtěte si to. Je to rozhodně zajímavé čtení.

Osobně nevím. Nerad bych v tomto (ani v následujícím případě) vynášel předčasné soudy. Rád si počkám na bližší informace a na (věřím) postupné rozkrývání tohoto případu. Pokud se však tento insider trading potvrdí, můžeme v našich končinách hovořit o prvním potvrzeném případu insider tradingu.

Insider trading kolem opožděné dodávky Airbusů A380

Další případ byl médii otevřen v souvislosti s předáním nových přepravního Airbusu A380. Šéfové EADS – tedy mateřské společnosti vyrábějící Airbusy – byli obviněni z toho, že „… prodali akcie firmy v hodnotě 90 milionů eur (přibližně 2,5 miliardy korun) před oznámením odložení dodávek obřího letounu Airbus A380.“ (Lidovky.cz -Airbus: šéfové zneužili informace). I v tomto případě si budeme muset počkat na výsledný verdikt.

Záludnost insider tradingu tkví z velké míry v tom, že jeho dokazování je nadmíru obtížné. Dokažte někomu, že jeho rozhodnutí o nákupu či prodeji akcií má souvislost s interními informacemi, které zneužil ke svému prospěchu? Pokud tedy dotyčný není naprostý diletant, pak se takové věci jen stěží dokazují. Bohužel.